Copyright 2020 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 7299 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 21 konu

Boşan da dağlar boşan_Sahibi b ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

ACEMBUSELİK 23 konu

Hiç tahammül kalmadı azarına a ...
ümc tarafından
5 gün 14 saat önce

ACEMAŞİRAN 158 konu

Yokmuş bir ah'a ey gül-i rana ...
ümc tarafından
4 hafta 2 gün önce

ACEMKÜRDİ 173 konu

Zülfünün zencirine bağlı dil-i ...
ümc tarafından
2 hafta 55 dakika önce

ARABAN 6 konu

Gönül verdim o dildare_Numan A ...
ümc tarafından
5 gün 14 saat önce

ARAZBAR 5 konu

Oldu gönül sana mail_Sultan 3. ...
ümc tarafından
5 gün 14 saat önce
Şahım senin daim heman_Kemani ...
ümc tarafından
5 gün 14 saat önce

AŞKEFZA 1 konu

Ömrümüzün baharı birlikte geçs ...
ümc tarafından
3 yıl 4 gün önce

BAYATİ 135 konu

Ne hoş imiş kalkandelen ovası_ ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

BESTEISFAHAN Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok
Avlu deliğinden boyun gördürür ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

BESTENİGAR 37 konu

Müptela-yı aşk olup bir nev-ci ...
ümc tarafından
7 ay 2 hafta önce

BUSELİK 87 konu

Sevgim bitti mi sandın_Arif Sa ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

BÜZÜRG 2 konu

Tövbeler ettim ise cürm ü hata ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

CANFEZA 1 konu

Terk-i cân et ey gönül düşme c ...
ümc tarafından
3 yıl 4 hafta önce

ÇARGAH 1 konu

Sporcu kızlar_Sadettin Kaynak_ ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce
Sevda diye kalbim hüsranına ya ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

DÜGAH 37 konu

Figanın aksi doldurdu figanı_H ...
ümc tarafından
8 ay 4 hafta önce

EVİÇ 98 konu

Yürüdükçe servide boyun sallan ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

EVCARA 47 konu

Bir busen çok mudur bana ey me ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

FERAHFEZA 29 konu

Dem-be-dem artmakda alamım ben ...
ümc tarafından
10 ay 2 hafta önce

FERAHNAK 54 konu

Gül sevdiceğim gül yüzünün gül ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

FERAHNÜMA 2 konu

İstanbuldan Adalara yelken kür ...
ümc tarafından
10 ay 6 gün önce

GERDANİYE 55 konu

Sinanoğlu inip gelir inişden_G ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

GÜLİZAR 23 konu

Mecnun gibi ben dağlar gezerke ...
ümc tarafından
8 ay 4 hafta önce

HİCAZ 858 konu

Zulüm kalmaz kimselerin yanına ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

HİCAZKAR 171 konu

Var uzak ol çeşm-i giryanımdan ...
ümc tarafından
8 ay 2 hafta önce

HİSAR 6 konu

Hava güzel yine gülşende göste ...
ümc tarafından
2 yıl 2 hafta önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce
Bir rüzgar saçlarımı dağıtsa u ...
ümc tarafından
10 ay 2 hafta önce

HUSEYNİ 300 konu

Tel olayım tamburanın göğsünde ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce

İLAHİ 149 konu

Vatan arzuladım bundan giderim ...
ümc tarafından
6 ay 4 hafta önce

HÜZZAM 547 konu

Gönlümün bahçesinde öyle bir ç ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

IRAK 7 konu

Zülfünü ruhsara dök sünbül gib ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

ISFAHAN 59 konu

Alişimin kaşları kara_Isfahan_ ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

KARCIĞAR 178 konu

Madem ki bu güzel dünyaya geld ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

Küçek 2 konu

Gel ey saba yine ol gülizardan ...
ümc tarafından
8 ay 2 hafta önce

KÜRDİ 43 konu

Deniz orman ova elele senle(Gö ...
ümc tarafından
1 yıl 3 hafta önce
Gönlümün bahçesinde henüz bir ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 184 konu

Çıktım ferman yazdırmaya_Mahur ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce

MUHAYYER 135 konu

Bu dağın mazıları_Muhayyer_Tür ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce
Yüreğin ışıldasın kararacak se ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce
Peymane-i ser-şar ile canane b ...
ümc tarafından
8 ay 2 hafta önce

MÜSTEAR 18 konu

Gönül ölmedinse uyan_Leyla Saz ...
ümc tarafından
11 ay 4 hafta önce

NEVA 32 konu

Beni kul etti de bir gözleri a ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
1 yıl 3 hafta önce

NEVESER 14 konu

Neveser bir şarkı yaptım yad e ...
ümc tarafından
9 ay 4 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
2 yıl 2 ay önce

NİHAVEND 691 konu

Gönül nedir bilene gönül veres ...
ümc tarafından
6 gün 14 saat önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

NİKRİZ 47 konu

Penceresi yola karşı_Nikriz_Tü ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

NİŞABUREK 41 konu

Nişabur Ayin-i Şerif_Cüneyd Ko ...
ümc tarafından
6 ay 4 hafta önce

NÜHÜFT 6 konu

Ah efendim yandı canım ateş-i ...
ümc tarafından
8 ay 2 hafta önce

PENÇÜGAH 6 konu

Şah-ı iklim-i velayetsin a sul ...
ümc tarafından
6 ay 4 hafta önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
2 yıl 2 hafta önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
2 yıl 1 ay önce

RAST 458 konu

Ceviz idim kopardılar dalımdan ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

SABA 129 konu

Yolunda inleyeyim_Mısırlı İbra ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

SABAZEMZEME 6 konu

Yine bir gün doğuyor içimde aş ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

SAZKAR 8 konu

Nice bir bülbül-i nalan gibi f ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

SEGAH 185 konu

Beklemem fecrini leylaklar aça ...
ümc tarafından
1 ay 3 gün önce

SEGAHMAYE 7 konu

Olmamak zülfün esiri dilrüba m ...
ümc tarafından
10 ay 2 hafta önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce
Yaz mevsimidir aşka heveslendi ...
ümc tarafından
7 ay 6 gün önce

SUZİDİL 59 konu

Baharda bu yıl bir melal var h ...
ümc tarafından
9 ay 3 gün önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
2 yıl 3 hafta önce

SUZİNAK 187 konu

Zahme-i sevda nisarın vur ki e ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

ŞEDARABAN 55 konu

Su çiçeği su çiçeği suların na ...
ümc tarafından
9 ay 3 gün önce

ŞEHNAZ 65 konu

Sanma şahım herkesi sen sadıka ...
ümc tarafından
9 ay 3 gün önce
Sen gül dalında gonca ben dağ ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

ŞEVKEFZA 60 konu

Yad edip ahvalimi her demde ih ...
ümc tarafından
6 ay 4 hafta önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

TAHİR 34 konu

Zeytuniler giyer boylu da boyu ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce
Yekta güherim meclis-i rindan ...
ümc tarafından
8 ay 1 hafta önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

UŞŞAK 474 konu

Evlerim evlerim ormana bakar_U ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

YEGAH 24 konu

Ne yapsam neylesem bu hal-i za ...
ümc tarafından
8 ay 1 hafta önce

ZAVİL 21 konu

Şem-i hüsn ü anına ey mehlika_ ...
ümc tarafından
8 ay 1 hafta önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.230 saniye
f t g m
Yandex.Metrica