Copyright 2021 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 8460 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 21 konu

Boşan da dağlar boşan_Sahibi b ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

ACEMBUSELİK 23 konu

Hiç tahammül kalmadı azarına a ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

ACEMAŞİRAN 161 konu

Ben günleri aylar bilirim ayla ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

ACEMKÜRDİ 175 konu

Değmeyin sevdama dostlar dilde ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

ARABAN 6 konu

Gönül verdim o dildare_Numan A ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

ARAZBAR 5 konu

Oldu gönül sana mail_Sultan 3. ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce
Şahım senin daim heman_Kemani ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

AŞKEFZA 7 konu

Sana güzel şeyler söylemeliyim ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

BAYATİ 183 konu

Bir eski zaman aşkı mı var söy ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

BESTEISFAHAN 11 konu

Tuttum âteşler içinde meskeni_ ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

BAYATİARABAN 109 konu

Nar-ı aşkınla yandım hâlden âg ...
ümc tarafından
6 ay 6 gün önce

BESTENİGAR 88 konu

Gel benim neşem ümidim gönlümü ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

BUSELİK 127 konu

İki kızımız olsa güzelim cümle ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

BÜZÜRG 9 konu

Hüsnüne sertâser âlem gerçi âş ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

CANFEZA 2 konu

Dilerim bûse olup kalmayı her ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

ÇARGAH 2 konu

Çıksam dağların başına_Çargah_ ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
3 yıl 3 ay önce
Şöhret-i aşkın yayıldı nam-dar ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
3 yıl 3 ay önce

DÜGAH 40 konu

Çaldın diyemem gönlümü ben ver ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

EVİÇ 123 konu

Niyaz etsem aldırmazsın neden ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce

EVCARA 70 konu

Bezmimde safa kalmadı gel biga ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

FERAHFEZA 59 konu

Hicrinle solan tan gibisin tül ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

FERAHNAK 89 konu

Sazlar dile gelsin de bu dem h ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

FERAHNÜMA 7 konu

Sevmemiş bir sevdiğim var anla ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

GERDANİYE 79 konu

Gönlünde irem bağları solmaz s ...
ümc tarafından
2 ay 3 hafta önce

GÜLİZAR 33 konu

Bekle bekle beklediğin bilemez ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

HİCAZ 1128 konu

Dertsiz tasasız gelse de dostt ...
ümc tarafından
2 ay 3 hafta önce

HİCAZKAR 284 konu

İncitme beni şûh-i şenim gel s ...
ümc tarafından
1 ay 5 gün önce

HİSAR 11 konu

Meh-i nev gibi kâş-ı kemân mih ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
3 yıl 3 ay önce
Büyülenmiş gibi hep böyle bakı ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

HUSEYNİ 308 konu

Yalnızım ne kadar aranıp dursa ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
2 yıl 9 ay önce

İLAHİ 93 konu

Allah Allah İllallah_Amir Ateş ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

HÜZZAM 569 konu

Yarab ne zaman eksilecek kalbi ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

IRAK 22 konu

Yaran ile sohbette midir neşes ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

ISFAHAN 56 konu

Ahımdan mı nedendir sen de per ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

KARCIĞAR 293 konu

Yıkma sakın burcu penâhım fele ...
ümc tarafından
4 ay 2 hafta önce

Küçek 2 konu

Gel ey saba yine ol gülizardan ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

KÜRDİ 51 konu

Ne aşk kaldı, ne de bir iz_Tur ...
ümc tarafından
4 ay 2 hafta önce
Nice halim edem takrir_Latif A ...
ümc tarafından
1 hafta 5 gün önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 187 konu

Gördüm seni bir aşk ve ateş pe ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
2 yıl 9 ay önce

MUHAYYER 137 konu

Meşkimizde eski lezzet yok ned ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
3 yıl 2 hafta önce
Yeni alemlere doğmuş yine meht ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce
Peymane-i ser-şar ile canane b ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

MÜSTEAR 21 konu

Hiç gelmeyecek müjdelerin vurg ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

NEVA 35 konu

Eylemez asla feragat sevgiden ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
2 yıl 1 ay önce

NEVESER 16 konu

Gülden de dikenden de inan bez ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
3 yıl 3 ay önce

NİHAVEND 705 konu

Biraz kül biraz duman o benim ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

NİKRİZ 50 konu

Barışıp küsmelerin fazlası var ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

NİŞABUREK 43 konu

Sevmekte değil sevgiye kıymett ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

NÜHÜFT 6 konu

Ah efendim yandı canım ateş-i ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

PENÇÜGAH 6 konu

Şah-ı iklim-i velayetsin a sul ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
3 yıl 3 hafta önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
3 yıl 1 ay önce

RAST 467 konu

Sensiz bu gönül Cennet-i Ala'd ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
2 yıl 1 ay önce

SABA 144 konu

Gönül yorgun can usanmış hasre ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

SABAZEMZEME 7 konu

Gönlümdeki viraneyi abad edece ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

SAZKAR 9 konu

Azalır belki de derdim kül olu ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

SEGAH 191 konu

Hiç bitmeyecek nazlara sevdala ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

SEGAHMAYE 7 konu

Olmamak zülfün esiri dilrüba m ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce
Yaşayanın olmalıdır emeli(İsta ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

SUZİDİL 62 konu

Gönlüm bu ne gam ömrünü beyhud ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
3 yıl 4 hafta önce

SUZİNAK 193 konu

Teli sazdan beni hazdan ayırıp ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

ŞEDARABAN 56 konu

Ey mehlika ey gül beden_Ziyaed ...
ümc tarafından
11 ay 3 hafta önce

ŞEHNAZ 68 konu

Bir selam bir tatlı sözle hatr ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce
Vallahi o sözlerde eser yoktu ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

ŞEVKEFZA 63 konu

Serde sultan sözde ferman kain ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
2 yıl 10 ay önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce

TAHİR 36 konu

Seyret beni sen maziye bakan p ...
ümc tarafından
2 ay 3 hafta önce
Aşk gönlüme keyfince girip kur ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce

UŞŞAK 488 konu

Şu geçen her güne kalbim yazıy ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
2 yıl 11 ay önce

YEGAH 25 konu

Güller içinden bir diken_Varuj ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

ZAVİL 24 konu

Rüzgarda sesin gülde kokun kal ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.236 saniye
f t g m
Yandex.Metrica