Copyright 2020 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 6891 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 19 konu

Sabah yeli hep yellerin şahısı ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

ACEMBUSELİK 21 konu

Şerar-ı nar-ı hicrin yaktı can ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce

ACEMAŞİRAN 115 konu

Bahar geldi çiçek açtı_Nasibin ...
ümc tarafından
1 ay 3 hafta önce

ACEMKÜRDİ 123 konu

Sevilmeyi pek sever sevildikce ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce

ARABAN 2 konu

Beni beklettin efendim yine mu ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce

ARAZBAR 2 konu

Ah dönmem ahdımdan efendim söy ...
ümc tarafından
1 ay 1 hafta önce
Nice bir ey şuh-i cihan aşk il ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce

AŞKEFZA 1 konu

Ömrümüzün baharı birlikte geçs ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce

BAYATİ 132 konu

İlahi bir güneşsin nuruna perv ...
ümc tarafından
2 ay 2 hafta önce

BESTEISFAHAN Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok
Şad iken aşık-ı pürgam gibi di ...
ümc tarafından
2 ay 4 hafta önce

BESTENİGAR 36 konu

Söyle nitdim ben sana zalim fe ...
ümc tarafından
1 ay 1 hafta önce

BUSELİK 84 konu

Kaşların ne güzel karakız(Kara ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce

BÜZÜRG 2 konu

Tövbeler ettim ise cürm ü hata ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

CANFEZA 1 konu

Terk-i cân et ey gönül düşme c ...
ümc tarafından
2 yıl 5 ay önce

ÇARGAH 1 konu

Sporcu kızlar_Sadettin Kaynak_ ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce
Sevda diye kalbim hüsranına ya ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

DÜGAH 37 konu

Figanın aksi doldurdu figanı_H ...
ümc tarafından
1 ay 1 hafta önce

EVİÇ 88 konu

Geliyor sevgili yarim şirin ed ...
ümc tarafından
2 ay 1 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

EVCARA 48 konu

Bir derde düştü ki şu benim gö ...
ümc tarafından
2 ay 2 hafta önce

FERAHFEZA 29 konu

Dem-be-dem artmakda alamım ben ...
ümc tarafından
2 ay 4 hafta önce

FERAHNAK 46 konu

Benim öksüz benliğimde aşkı na ...
ümc tarafından
2 ay 2 hafta önce

FERAHNÜMA 2 konu

İstanbuldan Adalara yelken kür ...
ümc tarafından
2 ay 2 hafta önce

GERDANİYE 50 konu

Sevdiğim çün seni ey serv-i re ...
ümc tarafından
1 ay 1 hafta önce

GÜLİZAR 23 konu

Mecnun gibi ben dağlar gezerke ...
ümc tarafından
1 ay 1 hafta önce

HİCAZ 843 konu

Aşkın haram eyledi şu hayatımı ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce

HİCAZKAR 171 konu

Var uzak ol çeşm-i giryanımdan ...
ümc tarafından
4 hafta 18 saat önce

HİSAR 6 konu

Hava güzel yine gülşende göste ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce
Bir rüzgar saçlarımı dağıtsa u ...
ümc tarafından
2 ay 4 hafta önce

HUSEYNİ 293 konu

Hal-i dil-i bi-çare firakınla ...
ümc tarafından
4 hafta 19 saat önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

İLAHİ 1 konu

Onbir ayın bir sultanı(Ramazan ...
ümc tarafından
6 gün 23 saat önce

HÜZZAM 518 konu

Ağlıyor kalbim benim derdime e ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce

IRAK 7 konu

Zülfünü ruhsara dök sünbül gib ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

ISFAHAN 57 konu

Neyleyim dünyayı bana Allahım ...
ümc tarafından
2 ay 2 hafta önce

KARCIĞAR 174 konu

Kalbi sevdazedeler_Kanto_Karcı ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce

Küçek 2 konu

Gel ey saba yine ol gülizardan ...
ümc tarafından
4 hafta 19 saat önce

KÜRDİ 43 konu

Deniz orman ova elele senle(Gö ...
ümc tarafından
5 ay 4 gün önce
Benim halim yamandır_Hacı Faik ...
ümc tarafından
4 hafta 20 saat önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 183 konu

Sefay-ı bezm-i işretten alınca ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

MUHAYYER 134 konu

Sana bu can u dili verdim ey ş ...
ümc tarafından
4 hafta 18 saat önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce
Çökertmeden çıktım da Halilim( ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce
Peymane-i ser-şar ile canane b ...
ümc tarafından
4 hafta 18 saat önce

MÜSTEAR 18 konu

Gönül ölmedinse uyan_Leyla Saz ...
ümc tarafından
4 ay 1 hafta önce

NEVA 32 konu

Beni kul etti de bir gözleri a ...
ümc tarafından
1 ay 3 hafta önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

NEVESER 14 konu

Neveser bir şarkı yaptım yad e ...
ümc tarafından
2 ay 1 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

NİHAVEND 681 konu

Gururuma yenilip gitme kal diy ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce

NİKRİZ 44 konu

Yalovanın şen kızını kandıralı ...
ümc tarafından
1 ay 2 hafta önce

NİŞABUREK 40 konu

Çok vefasızmış o yarim gitti d ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce

NÜHÜFT 6 konu

Ah efendim yandı canım ateş-i ...
ümc tarafından
4 hafta 20 saat önce

PENÇÜGAH 5 konu

Pençgah-ı zaide meyletti nayın ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

RAST 440 konu

Hayat ne tatlı ipek kanatlı_Sa ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

SABA 127 konu

Uyanmaz ol güzel hayli zamandı ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce

SABAZEMZEME 6 konu

Yine bir gün doğuyor içimde aş ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce

SAZKAR 8 konu

Nice bir bülbül-i nalan gibi f ...
ümc tarafından
5 ay 2 hafta önce

SEGAH 181 konu

Mümkün olur mu görmemek seni_A ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce

SEGAHMAYE 7 konu

Olmamak zülfün esiri dilrüba m ...
ümc tarafından
2 ay 4 hafta önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce
Sevdadan uzak kaçmayalım aşk i ...
ümc tarafından
1 ay 2 hafta önce

SUZİDİL 59 konu

Baharda bu yıl bir melal var h ...
ümc tarafından
1 ay 2 hafta önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

SUZİNAK 183 konu

Pek merak oldu bana ey sim-ten ...
ümc tarafından
3 hafta 17 saat önce

ŞEDARABAN 55 konu

Su çiçeği su çiçeği suların na ...
ümc tarafından
1 ay 2 hafta önce

ŞEHNAZ 65 konu

Sanma şahım herkesi sen sadıka ...
ümc tarafından
1 ay 2 hafta önce
Sen gül dalında gonca ben dağ ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

ŞEVKEFZA 58 konu

Yar gelsin versin ol peymanemi ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
4 ay 2 hafta önce

TAHİR 29 konu

Gelinin yüzünde ipek duvaklar_ ...
ümc tarafından
1 hafta 2 gün önce
Yekta güherim meclis-i rindan ...
ümc tarafından
3 hafta 17 saat önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

UŞŞAK 467 konu

Ne bir çiçek koparmıştım_Celal ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

YEGAH 24 konu

Ne yapsam neylesem bu hal-i za ...
ümc tarafından
3 hafta 17 saat önce

ZAVİL 21 konu

Şem-i hüsn ü anına ey mehlika_ ...
ümc tarafından
3 hafta 17 saat önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.247 saniye
f t g m
Yandex.Metrica