Copyright 2019 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 6517 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 19 konu

Sabah yeli hep yellerin şahısı ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

ACEMBUSELİK 21 konu

Şerar-ı nar-ı hicrin yaktı can ...
ümc tarafından
2 yıl 1 gün önce

ACEMAŞİRAN 110 konu

Rast geldim iki cane(Mavilim)_ ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

ACEMKÜRDİ 116 konu

Pek arzular gönül efendim seni ...
ümc tarafından
8 ay 3 gün önce

ARABAN 2 konu

Beni beklettin efendim yine mu ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

ARAZBAR 1 konu

Her ne dem huban ile bezme o v ...
ümc tarafından
2 yıl 2 gün önce
Nice bir ey şuh-i cihan aşk il ...
ümc tarafından
2 yıl 2 gün önce

AŞKEFZA 1 konu

Ömrümüzün baharı birlikte geçs ...
ümc tarafından
2 yıl 1 gün önce

BAYATİ 130 konu

Artık yetişir çekdiğim insafsı ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

BESTEISFAHAN Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok
İlkbahar aylarında gezerken so ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

BESTENİGAR 31 konu

İstedin de gönlümü verdim sana ...
ümc tarafından
10 ay 2 hafta önce

BUSELİK 77 konu

Senindir bu şarkı senindir ey ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce

BÜZÜRG 2 konu

Tövbeler ettim ise cürm ü hata ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

CANFEZA 1 konu

Terk-i cân et ey gönül düşme c ...
ümc tarafından
2 yıl 3 hafta önce

ÇARGAH 1 konu

Sporcu kızlar_Sadettin Kaynak_ ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce
Sevda diye kalbim hüsranına ya ...
ümc tarafından
10 ay 3 hafta önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

DÜGAH 32 konu

Yine o menekşe gözler aralı_Ka ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

EVİÇ 84 konu

Yürüdükçe servi de boyun salla ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
10 ay 3 hafta önce

EVCARA 43 konu

Ömrümde sana geçmedi bir kerre ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

FERAHFEZA 26 konu

Ey nihal-i işve bir nevres-fid ...
ümc tarafından
10 ay 2 hafta önce

FERAHNAK 44 konu

Akşam olsun şu perdeler insin_ ...
ümc tarafından
1 hafta 14 saat önce

FERAHNÜMA 1 konu

Benden ey maşukam enzarın_Hüse ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

GERDANİYE 45 konu

Yüce dağ başında harman güç ol ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

GÜLİZAR 21 konu

Sevdiğim giymiş boyunca karele ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

HİCAZ 793 konu

Düşünme öyle derin_Şekip Ayhan ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce

HİCAZKAR 165 konu

Bülbül uçmuş bahçe viran bağla ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce

HİSAR 6 konu

Hava güzel yine gülşende göste ...
ümc tarafından
1 yıl 2 hafta önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce
Dalma gönlüm dalma hayale_Şeki ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce

HUSEYNİ 276 konu

Ağır ağır giden gurbet kervanı ...
ümc tarafından
2 hafta 2 gün önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

HÜZZAM 482 konu

Hicran yetişir aşık sesi var k ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce

IRAK 7 konu

Zülfünü ruhsara dök sünbül gib ...
ümc tarafından
10 ay 4 hafta önce

ISFAHAN 55 konu

Şimdi bildim ben seni ey bî-ve ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

KARCIĞAR 165 konu

Tarif olmaz güzelliğin gözleri ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

Küçek 1 konu

Ben değil meftun-i hüsnün mübt ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

KÜRDİ 43 konu

Deniz orman ova elele senle(Gö ...
ümc tarafından
2 hafta 6 gün önce
Yeşil sular çalkalandı_Cevdet ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 173 konu

Tasarrufun adresi mevdustın gü ...
ümc tarafından
2 hafta 6 gün önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
10 ay 4 hafta önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

MUHAYYER 130 konu

Tahammül mülkünü yıktın Hülagu ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce
İçimizde bir bahar olsun_Şekip ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce
Meftun sana dil ey peri_Numan ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

MÜSTEAR 17 konu

Tağyir olunmuş sanki(guya) hev ...
ümc tarafından
10 ay 3 hafta önce

NEVA 28 konu

Ah yetti bunca intizarım_İstav ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

NEVESER 13 konu

Egeli kız hem anlısın_Hamdi To ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

NİHAVEND 656 konu

Unut onu gönlüm ismini anma_Şe ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

NİKRİZ 43 konu

Masmavi suları yemyeşil bağı_A ...
ümc tarafından
2 hafta 6 gün önce

NİŞABUREK 40 konu

Çok vefasızmış o yarim gitti d ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce

NÜHÜFT 5 konu

Ehl-i temkinem beni benzetme e ...
ümc tarafından
1 yıl 1 hafta önce

PENÇÜGAH 5 konu

Pençgah-ı zaide meyletti nayın ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
1 yıl 2 hafta önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

RAST 417 konu

Ey Mudanya şirin diyar_Cevdet ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
4 hafta 12 saat önce

SABA 111 konu

Üzdüğün yetmez mi ey işvebazım ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

SABAZEMZEME 6 konu

Yine bir gün doğuyor içimde aş ...
ümc tarafından
11 ay 3 hafta önce

SAZKAR 8 konu

Nice bir bülbül-i nalan gibi f ...
ümc tarafından
1 ay 5 gün önce

SEGAH 166 konu

Aşk cefa tahtını gönlüme kurdu ...
ümc tarafından
6 gün 8 saat önce

SEGAHMAYE 6 konu

Çiçekler laleler güller senin ...
ümc tarafından
11 ay 9 saat önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
10 ay 4 hafta önce
Gördüm seni sevdaya inandım_Ce ...
ümc tarafından
6 gün 6 saat önce

SUZİDİL 48 konu

Gönül geçti hevadan kalmadı bi ...
ümc tarafından
3 ay 1 hafta önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
1 yıl 3 hafta önce

SUZİNAK 174 konu

Anladım ki kaderde hep sana ya ...
ümc tarafından
2 hafta 6 gün önce

ŞEDARABAN 52 konu

Yenilik yok yeni yıl geldi de ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

ŞEHNAZ 61 konu

Sustukça sema kalbime hicranı ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce
Sen gül dalında gonca ben dağ ...
ümc tarafından
10 ay 4 hafta önce

ŞEVKEFZA 55 konu

Niye sevdim seni bilmem niye ö ...
ümc tarafından
3 hafta 3 gün önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
10 ay 1 hafta önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce

TAHİR 28 konu

Değirmenin suyunu kestiler mi ...
ümc tarafından
6 gün 7 saat önce
Yekta güherim meclisi rindan s ...
ümc tarafından
4 hafta 12 saat önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
11 ay 1 hafta önce

UŞŞAK 452 konu

Akşam olsun şu perdeler insin_ ...
ümc tarafından
1 hafta 14 saat önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
11 ay 2 gün önce

YEGAH 21 konu

Gözünün safvetine nuruna meftu ...
ümc tarafından
3 ay 1 gün önce

ZAVİL 18 konu

Üç gün olmuş şu yayladan geçel ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.309 saniye
f t g m
Yandex.Metrica