Copyright 2021 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 7905 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 21 konu

Boşan da dağlar boşan_Sahibi b ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce

ACEMBUSELİK 23 konu

Hiç tahammül kalmadı azarına a ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

ACEMAŞİRAN 159 konu

Büyük Doğuş_Necdet Varol_Acema ...
ümc tarafından
2 ay 2 gün önce

ACEMKÜRDİ 174 konu

Oynama kalbimle yeter_Necdet V ...
ümc tarafından
2 ay 2 gün önce

ARABAN 6 konu

Gönül verdim o dildare_Numan A ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

ARAZBAR 5 konu

Oldu gönül sana mail_Sultan 3. ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce
Şahım senin daim heman_Kemani ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

AŞKEFZA 1 konu

Ömrümüzün baharı birlikte geçs ...
ümc tarafından
3 yıl 4 ay önce

BAYATİ 181 konu

Yine bahar ile güller açılmış ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

BESTEISFAHAN Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

BAYATİARABAN 107 konu

Neden bunca özenmiş de_Varujan ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

BESTENİGAR 87 konu

Verdiğin söz nerde kaldı hani ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

BUSELİK 125 konu

Hülyaya dalış ne hoş sonu hüsr ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

BÜZÜRG 2 konu

Tövbeler ettim ise cürm ü hata ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce

CANFEZA 1 konu

Terk-i cân et ey gönül düşme c ...
ümc tarafından
3 yıl 5 ay önce

ÇARGAH 1 konu

Sporcu kızlar_Sadettin Kaynak_ ...
ümc tarafından
3 yıl 4 ay önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce
Sinemde ateşler yakar yardan k ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce

DÜGAH 38 konu

İşte geldin görüyorsun bir avu ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

EVİÇ 123 konu

Niyaz etsem aldırmazsın neden ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

EVCARA 67 konu

Beni sen sarhoş ettin kadehdek ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

FERAHFEZA 57 konu

Zahm-ı müjganımla gönlüm yares ...
ümc tarafından
2 ay 1 hafta önce

FERAHNAK 87 konu

Yazıktır gamzene söyle_Sarkis ...
ümc tarafından
2 ay 3 hafta önce

FERAHNÜMA 2 konu

İstanbuldan Adalara yelken kür ...
ümc tarafından
1 yıl 2 ay önce

GERDANİYE 77 konu

Cihanda sen teksin aman_Necdet ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

GÜLİZAR 33 konu

Bekle bekle beklediğin bilemez ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

HİCAZ 1107 konu

Zülf-i zertarına bağlandı haya ...
ümc tarafından
5 gün 21 saat önce

HİCAZKAR 174 konu

Süzüm süzüm süzülüşü dillere d ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

HİSAR 11 konu

Meh-i nev gibi kâş-ı kemân mih ...
ümc tarafından
2 gün 22 saat önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce
Bir rüzgar saçlarımı dağıtsa u ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

HUSEYNİ 307 konu

Hülya dolu bakışların manalıdı ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
2 yıl 2 ay önce

İLAHİ 91 konu

Allah Allah İllallah_Amir Ateş ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

HÜZZAM 562 konu

Akşam dönüşü geçdim o esrarlı ...
ümc tarafından
2 hafta 6 gün önce

IRAK 7 konu

Zülfünü ruhsara dök sünbül gib ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

ISFAHAN 60 konu

Ahımdan mı nedendir sen de per ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

KARCIĞAR 182 konu

Canımsın bir tanemsin sende bu ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

Küçek 2 konu

Gel ey saba yine ol gülizardan ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

KÜRDİ 44 konu

Annem canım annem_Necdet Varol ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce
Bir gülüşe bir bakışa katlanır ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 186 konu

Minnacık bir yarim var(Minik y ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
2 yıl 2 ay önce

MUHAYYER 136 konu

Güzeller içinde biricik sevdiğ ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce
Yine niçin ağladın kederin ace ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Peymane-i ser-şar ile canane b ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

MÜSTEAR 19 konu

Bugün rahi nevin içre ilim irf ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

NEVA 35 konu

Eylemez asla feragat sevgiden ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

NEVESER 15 konu

Sanma gönülden ırak oldun gözd ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
2 yıl 7 ay önce

NİHAVEND 701 konu

İçimde bir sızı var nedendir b ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

NİKRİZ 49 konu

Penceresi yola karşı_Nikriz_Tü ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce

NİŞABUREK 42 konu

Bahar gibi gün gibi doğdun içi ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

NÜHÜFT 6 konu

Ah efendim yandı canım ateş-i ...
ümc tarafından
1 yıl 1 ay önce

PENÇÜGAH 6 konu

Şah-ı iklim-i velayetsin a sul ...
ümc tarafından
11 ay 2 hafta önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
2 yıl 5 ay önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
2 yıl 6 ay önce

RAST 463 konu

Söylesem yemin etsem de sevgim ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

SABA 143 konu

Gonca açmaz gül olmaz baharı y ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

SABAZEMZEME 6 konu

Yine bir gün doğuyor içimde aş ...
ümc tarafından
2 yıl 4 ay önce

SAZKAR 8 konu

Nice bir bülbül-i nalan gibi f ...
ümc tarafından
1 yıl 5 ay önce

SEGAH 190 konu

Sinene bastır sinemi dinleyip ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

SEGAHMAYE 7 konu

Olmamak zülfün esiri dilrüba m ...
ümc tarafından
1 yıl 3 ay önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce
Bir içim su gibi süzülüp akışı ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

SUZİDİL 60 konu

Her bakışın şafaktan derlenen ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
2 yıl 5 ay önce

SUZİNAK 189 konu

Ayrılık olmaz olur mu ecel ne ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

ŞEDARABAN 56 konu

Ey mehlika ey gül beden_Ziyaed ...
ümc tarafından
4 ay 6 gün önce

ŞEHNAZ 66 konu

Şuh endaz sevdiceğim benim can ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce
Bir endamı bir salımı nazenin ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

ŞEVKEFZA 61 konu

Bizi kader birleştirdi kader a ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
2 yıl 2 ay önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
1 yıl 4 ay önce

TAHİR 34 konu

Zeytuniler giyer boylu da boyu ...
ümc tarafından
7 ay 3 hafta önce
Müptelayım hatırımdan fikr-i y ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

UŞŞAK 482 konu

Seven nasıl dayanır bu umulmad ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
2 yıl 3 ay önce

YEGAH 25 konu

Güller içinden bir diken_Varuj ...
ümc tarafından
1 ay 4 hafta önce

ZAVİL 23 konu

Oluk oluk pınarlar hey yüceden ...
ümc tarafından
2 ay 1 gün önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.246 saniye
f t g m
Yandex.Metrica