Copyright 2020 - Design by Hasgül

Sözlü Eserler 7125 konu

Burası ana forum bölümüdür. Konu kategorilerinin burada bulunur.
Kategori

ACEM 19 konu

Sabah yeli hep yellerin şahısı ...
ümc tarafından
1 yıl 6 ay önce

ACEMBUSELİK 21 konu

Şerar-ı nar-ı hicrin yaktı can ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce

ACEMAŞİRAN 115 konu

Bahar geldi çiçek açtı_Nasibin ...
ümc tarafından
6 ay 5 gün önce

ACEMKÜRDİ 122 konu

Buda birgün geçecek
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

ARABAN 2 konu

Beni beklettin efendim yine mu ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce

ARAZBAR 2 konu

Ah dönmem ahdımdan efendim söy ...
ümc tarafından
5 ay 2 hafta önce
Nice bir ey şuh-i cihan aşk il ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce

AŞKEFZA 1 konu

Ömrümüzün baharı birlikte geçs ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce

BAYATİ 133 konu

Söz gümüşse sükut altın diyere ...
ümc tarafından
4 ay 2 gün önce

BESTEISFAHAN Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok
Şad iken aşık-ı pürgam gibi di ...
ümc tarafından
7 ay 1 hafta önce

BESTENİGAR 37 konu

Müptela-yı aşk olup bir nev-ci ...
ümc tarafından
4 ay 1 hafta önce

BUSELİK 84 konu

Kaşların ne güzel karakız(Kara ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

BÜZÜRG 2 konu

Tövbeler ettim ise cürm ü hata ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce

CANFEZA 1 konu

Terk-i cân et ey gönül düşme c ...
ümc tarafından
2 yıl 9 ay önce

ÇARGAH 1 konu

Sporcu kızlar_Sadettin Kaynak_ ...
ümc tarafından
2 yıl 8 ay önce
Şem-i bezm-i yar olup suzan ü ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce
Sevda diye kalbim hüsranına ya ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

Dilkeşide 1 konu

Ah-ı seherim nale-i bülbül gib ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce

DÜGAH 37 konu

Figanın aksi doldurdu figanı_H ...
ümc tarafından
5 ay 2 hafta önce

EVİÇ 87 konu

Geliyor sevgili yarim şirin ed ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

EVİÇMAYE 11 konu

Nice feryad etmeyim zalim aşk ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

EVCARA 48 konu

Bir derde düştü ki şu benim gö ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

FERAHFEZA 29 konu

Dem-be-dem artmakda alamım ben ...
ümc tarafından
7 ay 1 hafta önce

FERAHNAK 52 konu

Zalim sana ben eyler iken sıdk ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

FERAHNÜMA 2 konu

İstanbuldan Adalara yelken kür ...
ümc tarafından
6 ay 3 hafta önce

GERDANİYE 50 konu

Sevdiğim çün seni ey serv-i re ...
ümc tarafından
5 ay 2 hafta önce

GÜLİZAR 23 konu

Mecnun gibi ben dağlar gezerke ...
ümc tarafından
5 ay 2 hafta önce

HİCAZ 850 konu

Artık seni de alsın sonbahar d ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

HİCAZKAR 171 konu

Var uzak ol çeşm-i giryanımdan ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

HİSAR 6 konu

Hava güzel yine gülşende göste ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce

Heftgah 1 konu

Cana meylin var ise hükmeyle t ...
ümc tarafından
2 yıl 1 hafta önce
Bir rüzgar saçlarımı dağıtsa u ...
ümc tarafından
7 ay 1 hafta önce

HUSEYNİ 295 konu

O kız bana yanmış ben ne bilem ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce
Yılan ağdı kayadan_Türkü_Hüsey ...
ümc tarafından
1 yıl 6 ay önce

İLAHİ 149 konu

Vatan arzuladım bundan giderim ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

HÜZZAM 545 konu

Senden ebedi hatıra kalp ağrıs ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

IRAK 7 konu

Zülfünü ruhsara dök sünbül gib ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

ISFAHAN 58 konu

Bir busen çokmudur bana ey mel ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

KARCIĞAR 176 konu

Saçında mı gözünde mi beni sür ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

Küçek 2 konu

Gel ey saba yine ol gülizardan ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

KÜRDİ 43 konu

Deniz orman ova elele senle(Gö ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce
Tasvir edemem öyle güzel öyle ...
ümc tarafından
4 ay 2 gün önce

LALEGÜL Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

MAHUR 182 konu

Aç gözün gafletden uyan_Cüneyd ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce
Söyle ey şevk-i hayalim huriyi ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

MAYE 8 konu

Şişova deresi tersine akar_Ras ...
ümc tarafından
1 yıl 6 ay önce

MUHAYYER 134 konu

Sana bu can u dili verdim ey ş ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce
Bahçede güller açdı_Fehmi Toka ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce
Çökertmeden çıktım da Halilim( ...
ümc tarafından
4 ay 2 hafta önce
Peymane-i ser-şar ile canane b ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

MÜSTEAR 18 konu

Gönül ölmedinse uyan_Leyla Saz ...
ümc tarafından
8 ay 2 hafta önce

NEVA 32 konu

Beni kul etti de bir gözleri a ...
ümc tarafından
6 ay 5 gün önce
Sana bir lale kopardım gönlümd ...
ümc tarafından
9 ay 2 hafta önce

NEVESER 14 konu

Neveser bir şarkı yaptım yad e ...
ümc tarafından
6 ay 2 hafta önce

NEVRUZ 1 konu

Ey dehası kudreti azmiyle kudr ...
ümc tarafından
1 yıl 11 ay önce

NİHAVEND 692 konu

Hep sen geleceksin diyerek boş ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce
Dil-i aşuftemiz şimdi yine bir ...
ümc tarafından
1 yıl 6 gün önce

NİKRİZ 44 konu

Yalovanın şen kızını kandıralı ...
ümc tarafından
5 ay 3 hafta önce

NİŞABUREK 41 konu

Nişabur Ayin-i Şerif_Cüneyd Ko ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

NÜHÜFT 6 konu

Ah efendim yandı canım ateş-i ...
ümc tarafından
5 ay 1 hafta önce

PENÇÜGAH 6 konu

Şah-ı iklim-i velayetsin a sul ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

PESENDİDE 5 konu

Ey afet-i can-ı aşık azar_Dede ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce
Fikrimde hayalin güzelim işven ...
ümc tarafından
1 yıl 10 ay önce

RAST 456 konu

Saçını ben bağlayıp ben açmak ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

REHAVİ 5 konu

Yine ey ruh-i musavver kafesi ...
ümc tarafından
9 ay 3 hafta önce

SABA 126 konu

Uyanmaz ol güzel hayli zamandı ...
ümc tarafından
4 ay 3 hafta önce

SABAZEMZEME 6 konu

Yine bir gün doğuyor içimde aş ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

SAZKAR 8 konu

Nice bir bülbül-i nalan gibi f ...
ümc tarafından
9 ay 4 hafta önce

SEGAH 184 konu

Seni seven olmasın_Erol Sayan_ ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

SEGAHMAYE 7 konu

Olmamak zülfün esiri dilrüba m ...
ümc tarafından
7 ay 1 hafta önce

SELMEK Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

SİPİHR 17 konu

Şem'i harim-i hayretim pervane ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce
Yaz mevsimidir aşka heveslendi ...
ümc tarafından
3 ay 3 hafta önce

SUZİDİL 59 konu

Baharda bu yıl bir melal var h ...
ümc tarafından
5 ay 3 hafta önce
Keman-ı aşkını çekmek o şuhun ...
ümc tarafından
1 yıl 9 ay önce

SUZİNAK 184 konu

Ömrüm boyu beste ile güfte ile ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

ŞEDARABAN 55 konu

Su çiçeği su çiçeği suların na ...
ümc tarafından
5 ay 3 hafta önce

ŞEHNAZ 65 konu

Sanma şahım herkesi sen sadıka ...
ümc tarafından
5 ay 3 hafta önce
Sen gül dalında gonca ben dağ ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

ŞEVKEFZA 60 konu

Yad edip ahvalimi her demde ih ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce

ŞEVKUTARAB 5 konu

Olmuyor asude dil bir lahza şa ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

ŞİVENÜMA 4 konu

Dilberlerin en şuhu yine zevk ...
ümc tarafından
8 ay 4 hafta önce

TAHİR 29 konu

Gelinin yüzünde ipek duvaklar_ ...
ümc tarafından
4 ay 2 hafta önce
Yekta güherim meclis-i rindan ...
ümc tarafından
5 ay 17 saat önce
Ey şah-ı zaman kıl beni lutfun ...
ümc tarafından
1 yıl 8 ay önce

UŞŞAK 473 konu

Mevsimler yas tutup çöller ağl ...
ümc tarafından
3 ay 2 hafta önce
Ne bulur ehl-i safa bende vefa ...
ümc tarafından
1 yıl 7 ay önce

YEGAH 24 konu

Ne yapsam neylesem bu hal-i za ...
ümc tarafından
5 ay 17 saat önce

ZAVİL 21 konu

Şem-i hüsn ü anına ey mehlika_ ...
ümc tarafından
5 ay 17 saat önce

ŞORAY Henüz bir konu yok

Henüz bir konu yok

Bölüm başlığı, konu kategorileri hakkında ek bilgiler vermek için kullanılır.
Sayfa oluşturma süresi: 0.394 saniye
f t g m
Yandex.Metrica